AAU logo

Education in Social Skills and Emotional Training

Manglende sociale kompetencer benyttes tit som forklaring på forskellige former for negativ adfærd. Projektet handler om de krav, der stilles til sociale kompetencer i børnehaver, skoler, og arbejdsliv, samt i socialt arbejde og i kriminalforsorgen. Forskellige former for oplæring i kommunikation og sociale færdigheder vil blive studeret. Hvad er det f.eks. man mener, at en del skolebørn ikke kan, og hvordan forsøger man at lære dem dette? Leder oplæring i sociale kompetencer til en inklusion af nogle mennesker, fællesskabet ellers ville have svært ved at rumme, eller tvært om til en marginalisering af de, som ikke anses for at være sociale på den rigtige måde? Kan de tilsyneladende større krav, der stilles til selvet i omgang med andre mennesker i dag, medføre at ikke alle gives de samme muligheder for at lykkes i skolen, i arbejdslivet og i livet i øvrigt?

Der indgår fire delprojekter: Annick Prieur (professor) vil undersøge i) historikken bag forståelsen af manglende sociale kompetencer som problem, ii) betydningen af vurderingen af sociale kompetencer ved diagnosticering af børn og unge med adfærdslidelser og iii) vurderinger af Politiskoleelevers sociale kompetencer. Sune Qvotrup Jensen (lektor) vil undersøge opmærksomheden om sociale kompetencer for udsatte arbejdssøgende. Oline Pedersen (postdoc-stipendiat) vil undersøge oplæringen i sociale kompetencer i børnehaver, skoler og institutioner for teenagere med adfærdsproblemer. Julie Laursen (ph.d.-studerende) vil undersøge vurderinger af sociale kompetencer i Kriminalforsorgens oplæringsprogrammer.

Fuld projektbeskrivelse (på engelsk) her